Privacybeleid

Privacyverklaring

Samrat Restaurant

locatie
Bethaniendwarsstraat 17,1012 CB
Amsterdam,The Netherlands

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact details:

Tel: 020-6270521
Email: info@samratrestaurant.nl

Hieronder volgt een overzicht van de persoonlijke gegevens die we verwerken:

 • Voor-en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoon nummer
 • E-mailadres
 • IP adres
 • Andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel aan te maken op deze website, in correspondentie en per telefoon
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf deel uitmaakt van een advertentienetwerk)
 • Lijst met klantcontactinformatie via een app
 • Internetbrowser en apparaattype

Speciale en / of gevoelige persoonlijke gegevens die we verwerken

Onze website is niet bedoeld om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of verzorgers. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. We moedigen ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder toestemming van de ouders. Als u ervan overtuigd bent dat we persoonlijke informatie over een minderjarige hebben verzameld zonder deze toestemming, neem dan contact met ons op via: info@samratrestaurant.nl, als dat het geval is, zullen we deze informatie verwijderen.

Voor welk doel en op basis waarvan we persoonsgegevens verwerken:

Samrat Restaurant processes your personal data for the following purposes:

 • Om telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen als dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
 • Samrat Restaurant analyseert uw gedrag op de website om de website te verbeteren en om het assortiment producten en services aan uw voorkeuren aan te passen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Samrat Restaurant neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking van zaken die (grote) gevolgen voor mensen kunnen hebben. Dit zijn beslissingen genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Samrat Restaurant) ertussen zit. Samrat Restaurant maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of systemen: Windows Office 365, Apple, e-Tender reserveringssysteem.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

 • Samrat Restaurant bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld. We gebruiken de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonlijke gegevens: (Categorie)
 • Persoonlijke gegevens & gt; 1 jaar & gt; Persoonlijk contact mogelijk
 • Personalia & gt; 1 jaar & gt; Persoonlijk contact mogelijk
 • Adres & gt; 1 jaar & gt; Persoonlijk contact mogelijk
 • Surfgedrag & gt; 1 jaar & gt; Om advertenties te kunnen aanbieden

Persoonlijke gegevens delen met derden:

Samrat Restaurant verkoopt uw ​​informatie niet aan derden en verstrekt het alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Restaurant Van Sprang blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of soortgelijke technieken die we gebruiken:

Samrat Restaurant maakt gebruik van functionele, analytische en tracking-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. Samrat Restaurant maakt gebruik van cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw browsegedrag bijhouden, zodat we aangepaste inhoud en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u al over deze cookies geïnformeerd en toestemming gevraagd voor hun plaatsing.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Voor uitleg, zie: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat- doe-ik-ermee /
Cookies worden ook op deze website geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en / of sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Bijvoorbeeld
 • Cookie: Googly Analytics
 • Naam: _utma
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoeken meet
 • Bewaartermijn: 2 jaar

Bekijk, wijzig of verwijder gegevens

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. U hebt ook het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Samrat Restaurant en u hebt recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat u ons een verzoek kunt sturen om de persoonlijke gegevens die we in uw computerbestand hebben, naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, schrapping, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot annulering van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@samratrestaurant.nl.

Om ervoor te zorgen dat de aanvraag voor toegang door u is gedaan, vragen wij u om een ​​kopie van uw ID bij de aanvraag te sturen. Maak uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart in dit exemplaar. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Samrat Restaurant wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-gegevens/tips

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Samrat Restaurant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt gepaste maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@samratrestaurant.nl
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u al over deze cookies geïnformeerd en toestemming gevraagd voor hun plaatsing.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle informatie eerder bekijken.

Samrat Restaurant